Posted by: azidarsad | September 22, 2011

Kelas Pertama GGGE6543 – Minggu ke dua

Aktiviti pada minggu ini adalah tatacara memasukkan:

1) Imej;

– klik pada tool imej

– Browse, pilih dan add imej

2) Video

– klik pada tool video

– Browse, pilih dan add video (untuk mudah cari video daripada Youtube)

Advertisements

Kategori